Informacje

Zgodnie z wymogami art. 34 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE , informujemy, że w dniu 15.09.2020r. w godzinach 12:00-16:00 nastąpił nieautoryzowany dostęp osób trzecich do skrzynki e-mail o adresach: a.kolak@abcdom.com.pl , b.parol@abcdom.com.pl, g.sikora@abcdom.com.pl, w.wodzinski@abcdom.com.pl, biuro@abcdom.com.pl, archiwum.b.parol@abcdom.com.pl. Istnieje podejrzenie, że osoba trzecia mogła mieć dostęp do Państwa danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, numer PESEL, seria i numer dowodu osobistego, numery telefonów, adresy e mail (Kategoria: Klienci, Byli Klienci ABCDom Nieruchomości Beata Parol - około 500 rekordów). W wyniku nieuprawnionego dostępu do informacji poprzez złamanie zabezpieczeń mogło dojść do kradzieży lub sfałszowania tożsamości osób, których dane dotyczą, a co za tym idzie osoby trzecie mogą:

 • podjąć próbę uzyskania na Pani / Pana szkodę, pożyczek w instytucjach pozabankowych, np. przez Internet lub telefonicznie, bez okazywania dowodu tożsamości,
 • wykorzystać dane do wyrobienia dowodu kolekcjonerskiego ułatwiającego zaciągnięcie pożyczki w instytucjach bankowych,
 • wykorzystać Pani/ Pana dane osobowe do próby wyłudzenia ubezpieczenia,
 • podjąć próbę zawarcia na Pani/ Pana szkodę umów cywilno - prawnych,
 • wykorzystać Pani/ Pana dane do ukrycia swojej tożsamości,
 • podjąć próbę uzyskania dostępu do systemów obsługujących udzielanie świadczeń medycznych i uzyskać wgląd do danych o Pani/ Pana stanie zdrowia,
 • założyć na Pani/Pana dane osobowe konto w serwisach społecznościowych,
 • wykorzystać Pani/ Pana dane do zarejestrowania karty telefonicznej typu prepaid, która może posłużyć do celów przestępczych. 
W celu zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków naruszenia zalecamy, aby Pan/ Pani:

 • założył konto w systemie informacji kredytowej lub gospodarczej w celu dodatkowego zabezpieczenia swoich danych przed nieuprawnionym wykorzystaniem,
 • zachował ostrożność w sytuacji odbierania połączeń telefonicznych od nieznanych numerów telefonów,
 • ignorował nieoczekiwane wiadomości od nieznanych nadawców.

Chcąc chronić w jak największym stopniu Państwa dane osobowe wprowadziliśmy stosowne środki zabezpieczające oraz procedury mające na celu zwiększenie ochrony Państwa danych osobowych oraz zapobieganie tego typu incydentom w przyszłości (zmiana haseł dostępowych, zmiana hostingu,aktualizacja procedur i polityk, szkolenia pracowników). Naruszenie ochrony danych zgłosiliśmy również Prezesowi UODO. Uruchomiliśmy dla Państwa odrębny punkt kontaktowy: rodo@abcdom.com.pl i zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania większej ilości informacji na temat zdarzenia. Jeśli dowie się Pan / Pani o wykorzystaniu Pana/ Pani danych osobowych przez osobę nieuprawnioną, prosimy również o jak najszybsze przekazanie nam tej informacji.