Polityka prywatności

Szanowni Państwo,
W ABC Dom Nieruchomości Beata Parol bardzo zależy nam na zapewnieniu Państwu pełnego poszanowania prywatności oraz ochronie danych osobowych dostosowanej do wymogów RODO.
Stworzyliśmy Politykę prywatności, aby wyjaśnić, na czym polega przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych, wskazać podstawy prawne przetwarzania oraz przedstawić prawa osób, których dane dotyczą.
1. Administrator Danych
Administratorem Państwa danych, czyli podmiotem, który ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych jest ABC DOM Nieruchomości Beata Parol z siedzibą w 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Wojciecha Kossaka 6A/31, NIP: 593-181-51-61, REGON: 220197481
Kontakt z Administratorem możliwy jest w formie elektronicznej pod adresem e-mail: rodo@abcdom.com.pl Pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora możecie Państwo również kierować w formie pisemnej na adres korespondencyjny Administratora Danych.

2. Czym są dane osobowe i na czym polega ich przetwarzanie?
Według definicji wskazanej w Rozporządzeniu dane osobowe to wszelkie informacje pozwalające w sposób pośredni lub bezpośredni zidentyfikować osobę fizyczną. W zakres tego typu danych wchodzi między innymi imię, nazwisko, adres, adres e- mail, numerem telefonu. Przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych odbywa się w zależności od procesu przetwarzania:
- w celach związanych z zawarciem oraz wykonaniem umowy, o ile jesteście Państwo jej stroną (podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust.1 lit b. RODO)
- w celu oferowania Państwu bezpośrednio naszych usług, tzw. marketing bezpośredni (podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit f RODO)
- w celach marketingowych, ale innych niż marketing bezpośredni (podstawą przetwarzania tych danych jest art. 6 lit. a RODO)
- w celach związanych z wykonaniem ciążących na nas obowiązków prawnych, w tym rozpatrywanie składanych przez Państwa reklamacji oraz udzielanie na nie odpowiedzi na zasadach przewidzianych przepisami (podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 lit. c RODO)
- w celu dochodzenia roszczeń (podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust.1 lit f RODO)

3. Pliki cookies
Nasza strona internetowa używa plików cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik.
Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.
Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. Zebrane dane służą nam do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu i zapewnić bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie w celu optymalizacji działań. W każdej chwili macie Państwo możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

4. Prawa osób, których dane dotyczą
RODO daje osobom, których dane dotyczą szereg uprawnień, których realizację zapewniamy. Są to następujące prawa:
- prawo dostępu do treści swoich danych – korzystając z tego prawa możecie Państwo pozyskać informacje, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy,
- prawo sprostowania danych – korzystając z tego prawa możecie Państwo zgłosić do nas konieczność poprawienia danych lub uzupełnienia danych,
- prawo do usunięcia danych – korzystając z tego prawa może Państwo złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie
dotyczy jednak sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z obowiązków, jakie nakłada na nas prawo.
- prawo do ograniczenia przetwarzania – korzystając z tego prawa możecie Państwo złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania, w razie kwestionowania prawidłowości przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać, zaś dalsze przetwarzanie może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania,
- prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych (w przypadku przetwarzania na podstawie zgody) – wycofanie zgody przysługuje Państwu w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania, tj. dokonanego przed cofnięciem zgody.
Posiadają Państwo ponadto prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy prawa.

5. Informacje dodatkowe:
Decyzje w Państwa sprawach nie będą przez nas podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie stosowane profilowanie. Nie przekazujemy Państwa danych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa lub udzielonej przez Państwa zgody.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów przetwarzania, za wyjątkiem celów wynikających z przepisów prawa, dla których podanie danych jest obowiązkowe.

Dziękujemy za zapoznanie się z Naszą Polityką Prywatności.